1. Home
  2. Privacyverklaring en disclaimer

Privacyverklaring en disclaimer

Hieronder vind je de privacyverklaring van het digitaal scheidingsloket. Wij verwerken alleen gegevens als dit nodig is om je te helpen. Dat gebeurt pas als je de chat gebruikt en je gegevens achterlaat. Als je de chat anoniem gebruikt, slaan wij geen gegevens op. 

Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens.

De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van een organisatie die de gegevens gebruikt. In de termen van de wet is het digitaal scheidingsloket verantwoordelijke en zijn de bezoekers en dienstverleners de betrokkenen. De wet spreekt van het "verwerken van persoonsgegevens". Dit begrip omvat alles wat men met persoonsgegevens kan doen: vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen ervan.

Als bezoekers met ons chatten, dan worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit kan zowel voor mensen die gaan scheiden, voor hun kinderen of voor professionals. Voor bezoekers is het verzamelen van de gegevens belangrijk, zodat wij mensen verder kunnen helpen en contact met hen op kunnen nemen.

De plichten van wanneer het digitaal scheidingsloket mag verzamelen moet eerst bepaald worden voor welk doel of welke doelen dat gedaan wordt:

1. De gegevens mogen slechts voor hierna te noemen doel worden verzameld. Voor de bezoeker ter ondersteuning en instandhouding van de dienstverlening van het scheidingsloket. De gegevens worden dus alleen opgeslagen als een bezoeker gebruikmaakt van de chatfunctie. Als de bezoeker dit anoniem doet, worden geen gegevens opgeslagen.
2. Verdere verwerking binnen het digitaal scheidingsloket mag niet plaatsvinden op een wijze die niet past binnen dit doel.
3. De bezoeker moet op de hoogte gesteld worden van het feit dat er persoonsgegevens verwerkt worden, tenzij de bezoeker dat al weet.
4. Alle medewerkers van het digitaal scheidingsloket zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de persoonsgegevens.
5. Alle persoonsgegevens moeten goed beveiligd zijn tegen onbevoegde toegang.
6. De persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is. De bewaartermijn van gegevens is 7 jaar. Deze bewaartermijn is van toepassing op alle dossiers van bezoekers die persoonlijke ondersteuning en advies inzake meldingen van discriminatie en intimidatie. De rechten als betrokkene 1. Het recht om te weten of persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt worden. 2. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy ven een ander daardoor niet wordt geschaad. 3. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. 4. Het recht van de bezoeker en dienstverlener om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens. 5. Het recht om vernietiging van gegevens te eisen. 6. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier.
7. Het moet voor een bezoeker en voor een dienstverlener duidelijk zijn waar en hoe een beroep gedaan kan worden op een van de genoemde rechten.
8. Indien het digitaal scheidingsloket het niet eens is met het verlenen van een bovenstaand recht dan kan de bezoeker of de dienstverlener een klacht indienen conform de geldende klachtenprocedure. De persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan personen die ingevolge hun taak die gegevens mogen ontvangen. Dit gebeurt alleen als de bezoeker verwijzing wil naar hulp. Dit gebeurt alleen na toestemming van de bezoeker zelf.

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Als je verder surft accepteer je onze cookies.